Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola ALKANA Ružomberok, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 4, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
171
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestatncov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom), resp.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske študijné programy), alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské študijné programy)
Ďalšie požiadavky
Učiteľ/ka spevu, so zameraním na muzikálový a moderný spev. Informácie o škole a pracovnej náplni na www.alkana-rbk.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola ALKANA Ružomberok
Hurbanova 4
03401 Ružomberok
www.alkana-rbk.sk
0907216556
Kontaktná osoba
Miloš Bubelka
0907216556