Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa hľadá energickú, zanietenú, tvorivú a spoľahlivú učiteľku telesnej výchovy.

Bilgym je prostredím, v ktorého centre stojí študent. Chceme byť prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu.
Máme nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené.

- Učíme v menších skupinách študentov (18).
- Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky.
- Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame.
- Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.
- Prispievame svojim zamestnancom na Multisport kartu.
- Ponúkame zľavu na školné pre deti zamestnancov, navštevujúce ktorúkoľvek školu zriadenú Združením škôl C. S. Lewisa, podľa situácie a finančných možností školy.

Naši učitelia
- majú možnosť učiť vlastným štýlom a majú pri tom podporu kolegov aj vedenia,
- hľadajú inovatívne metódy výučby,
- sú otvorení budovaniu priateľských vzťahov, spätnej väzbe
prinášajú žiakom nielen vedomosti,
- sú nastavení na rast,
- pracujú tímovo,
- proaktívne sa zapájajú do života školy.

Výučba predmetu telesná výchova zahŕňa:
- Prácu so študentmi.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Pravidelnú účasť na meetingoch a interných školeniach.
- Spoluprácu v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu vyučovacích hodín.
- Účasť na programe rozvoja začínajúcich učiteľov.

Hľadáme odhodlanie, motiváciu a nadšenie.

Ponúkame podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu, komunitu, rodinnú atmosféru a vzťahy založené na dôvere.

Ak chcete učiť naplno, u nás môžete!


Pošlite svoj:
• ŽIVOTOPIS
• SPRIEVODNÝ LIST
na: [email protected]

Ďakujeme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903