Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická 4, Žarnovica
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
Podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.296/2022 Z.
z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a prílohy č. 1
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Bystrická 4
96681 Žarnovica
https://soszc.edupage.org/
0456812372,0911948710,0456812371,+421456812371
Kontaktná osoba
Mária Tomová
0910324350