Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
91
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC zručnosti (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) na úrovni pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Osobnostné i profesionálne hodnoty opierajúce sa o kresťanské princípy.
Skúsenosti s pomocou a prácou v kresťanskom spoločenstve.
Ponúkame prácu a možnosť sebarealizácie v dynamickom a progresívnom kolektíve pracovníkov a priestor pre ďalší odborný rast.
Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok
- súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42
97901 Rimavská Sobota
https://ezsrs.edupage.org/
0475631127,047/5631127
Kontaktná osoba
Mgr. Radomír Leicher
0910826269