Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, Office - Word, Excel
Vzdelanie
Minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania, odborná prax v školstve vítaná, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva, personalistika.
Ďalšie požiadavky
Rámcová náplň práce:
• Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
• Spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu.
• Účtovníctvo.
• Mzdy.
• Odberateľské vzťahy.
• Spracovanie výkazov v oblasti financovania.
• Styk s bankou, bankové operácie.
• Evidencia majetku školy.
• Iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa školy.
Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer – 100% úväzok.
Iné požiadavky:
• Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe.
• Bezúhonnosť.
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Práca s PC (Windows, Office – Word, Excel).
• Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita.
Zoznam požadovaných dokladov k nástupu:
• Žiadosť do zamestnania.
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
• Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi.
• Overený doklad o požadovanom vzdelaní.
• Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Horné Otrokovce 137
92062 Horné Otrokovce
www.hotrokovce.edupage.org
0337446103
Kontaktná osoba
Mgr.Júlia Vozáriková
0337446103