Predmet

Mentor

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 11/8A, Budimír
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
575
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské zručnosti - MS Office, Office 365, Internet, MS Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce:
1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ) - mentoring v regióne Košice - okolie.
2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach.
3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne.
4. Budovať partnerstvá v regióne.
5. Práca na vlastnom profesijnom raste.

Práca na pracovnú zmluvu na polovičný úväzok (2,5 dňa) na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Mzda: 1050 EUR brutto

Ďalšie požiadavky:
• ukončené pedagogické vzdelanie, VŠ 2. stupňa
• pedagogická prax min. 5 rokov, resp. relevantná odborná prax min. 5 rokov
• trvalý pobyt alebo výkon práce v regióne Košice - okolie
• v súčasnosti vykonávanie činnosti pedagogického zamestnanca, aj na čiastočný úväzok (ako učiteľ, asistent, vychovávateľ ...)
• aktívny prístup k svojej profesii výhodou (napr. tvorba vlastných materiálov, vzdelávanie učiteľov, používanie moderných prístupov vo vzdelávaní, vzdelávanie sa nad rámec svojich základných povinností a pod.)
• samostatnosť a flexibilita
• ochota pracovať na sebe
• schopnosť pracovať v tíme

Všeobecné spôsobilosti
• komunikácia (jednanie s ľuďmi)
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
• motivovanie ľudí
• prezentovanie
• pružnosť v myslení
• rozhodovanie
• samostatnosť
• informačná gramotnosť

V prípade záujmu vyplňte dotazník https://forms.gle/TBxNaFL5rwh8M9xi6 /skopírujte adresu do prehliadača) a zašlite životopis na mail: [email protected].
O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Školská 11/8A
04443 Budimír
www.zsbudimir.edupage.org
055/7295650, 0910 737371
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0910737371