Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Budča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lhenická 33, Budča
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
66
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Flexibilný pracovný čas a motivačný systém. Cesta na elokované pracoviská sa prepláca. Rozsah práce vždy po dohode so zamestnancom. Head-office (administratívny servis).
Flexibilný a kreatívny človek. Dôsledný, dochvílný pracovník schopný svoje predpoklady a schopnosti ponúknuť zamestnávateľovi nad rámec svojich základných povinnosti na realizáciu projektov pre deti a mládež (napr. letné tábory)
Výtvarný odbor ponúka pestrú paletu výtvarných techník, s ktorými budú žiaci počas štúdia pracovať. Ťažiskom umeleckého štúdia vo výtvarnom odbore sú klasické výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, či práca s materiálom. Práce žiakov výtvarného odboru zdobia interiér školy, skrášľujú a dotvárajú pódium na školských koncertoch, ale môžete ich vidieť aj mimo školy na samostatných výstavách výtvarného odboru

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Lhenická 33
96233 Budča
0948716696,0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693