Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Budča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lhenická 33, Budča
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
66
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie hry na hudobné nástroje - Hra na gitare
- Možnosť sa zamestnať na HPP, skrátený úväzok alebo dohodu
- Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod.
-Pedagogická činnosť aj na elokovaných pracoviskách pokial sú zriadené
- Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov.
- Organizovanie vystúpení, a pod.
-Účasť na súťažiach
- Udržiavanie poriadku v triedach, zapisovanie sa do systému
- Žiadosť o prijatie do zamestnania,
- Overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca
- Životopis,
-Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Lhenická 33
96233 Budča
0948716696,0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693