Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlbiny 2, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Flexibilný pracovný čas a motivačný systém. Cesta na elokované pracoviská sa prepláca. Rozsah práce vždy po dohode so zamestnancom. Head-office (administratívny servis).
Flexibilný a kreatívny človek. Dôsledný, dochvílný pracovník schopný svoje predpoklady a schopnosti ponúknuť zamestnávateľovi nad rámec svojich základných povinnosti na realizáciu projektov pre deti a mládež (napr. letné tábory)
Výtvarný odbor ponúka pestrú paletu výtvarných techník, s ktorými budú žiaci počas štúdia pracovať. Ťažiskom umeleckého štúdia vo výtvarnom odbore sú klasické výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, či práca s materiálom. Práce žiakov výtvarného odboru zdobia interiér školy, skrášľujú a dotvárajú pódium na školských koncertoch, ale môžete ich vidieť aj mimo školy na samostatných výstavách výtvarného odboru

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Hlbiny 2
96001 Zvolen
0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693