Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlbiny 2, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- Vyučovanie hry na hudobné nástroje - Hra na gitare, Hra na klavíri
- Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod.
- Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov.
- Organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod.
- Udržiavanie poriadku v triedach, zapisovanie sa do systému
- Žiadosť o prijatie do zamestnania,
- Overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca,
- Životopis,
-Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Hlbiny 2
96001 Zvolen
0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693