Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou , Suchá nad Parnou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Termín nástupu
19.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov a zákon 553/2003 Z.z.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy závisí od získaného stupňa požadovaného vzdelania a podľa započítanej praxe:
(VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 240,00 €
(VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 351,50 € - do PT 9 od 1 696,50 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý,Word
Vzdelanie
VŠ II.st.
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 173/2023 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
Ďalšie požiadavky
né požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Do výberového konania (na pracovný pohovor) budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky.

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou
0903580155
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dzureková
0903580155