Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie mladosti 1, Žilina
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
665
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. štruktúrovaný životopis

3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Uchádzač o pracovnú pozíciu po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Námestie mladosti 1
01015 Žilina
https://zshajik.edupage.org/
0415078611,+421415078611
Kontaktná osoba
Janka Kamenská Halečková
0415078611