Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Chynorany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 186/13, Chynorany
Aprobácia
Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Termín nástupu
26.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
92%
Počet študentov školy
315
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Rozsah úväzku
91,30 % pracovný úväzok
( rozvrh DEJ 7 hod., VYV 9 hod., THD 3 hod., PCV 2 hod. )
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany,
- e.mailom na adresu: [email protected],
- priniesť osobne do 16. 2. 2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou
Školská 186/13
95633 Chynorany
https://zschynorany.edupage.org/
0385424313, 0903777873
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrej Petrík
+421903777873