Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Hospodár/ka

Základná škola svätého Marka, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzwalova 1, Nitra
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
210
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá a aktívna práca s PC
Vzdelanie
► minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Od uchádzača očakávame:
► spoľahlivosť, zodpovednosť, čestnosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilitu

Nápň práce:
► príprava podkladov pre ekonómku školy
► vykonávanie administratívnych činností
► vykonávanie samostatnej odbornej práce na úseku správy registratúry a BOZP
► vypracovavánie výkazov, štatistík a pod.
► evidencia pracovného času zamestnancov
► vybavovanie korešpondencie
► správa agendy o poskytnutí dotácií v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
► zodpovednosť za evidenciu stravníkov, pravidelná aktualizácia, prijímanie prihláškok na stravovanie
► komunikácia s dodávateľmi
► vykonávanie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľstva školy

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so ŽIVOTOPISOM posielajte na: [email protected]
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola svätého Marka
Petzwalova 1
94911 Nitra
https://zssvmarka.edupage.org/
Kontaktná osoba
PhDr. Ladislav Prešinský, PhD.
0948 591 152