Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola Ľudovíta Štúra, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 4, Šaľa
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
402
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Edupage, internetbanking
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie s maturitou (so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania, hotelová akadémia- výhodou)
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- zdravotný preukaz

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- organizačné a riadiace schopnosti, zodpovednosť, čestnosť, hospodárnosť
- znalosť príslušnej legislatívy
- znalosť práce s PC
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
- vítaná je znalosť programu Soft GL
- kreatívnosť


Ďalšie informácie:
- prax na pozícii vedúceho školskej jedálne minimálne 1 rok - výhodou
-tvorba a schvaľovanie jedálnych lístkov, normovanie, objednávanie
tovaru
-príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
-dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Žiadosti s dokladmi o vzdelaní, profesijnom životopise, odbornej spôsobilosti, súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať mailom prípadne poštou na adresu školy.Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4
92701 Šaľa
https://zslssa.edupage.org/
0317702611
Kontaktná osoba
Beata Blehová
0911702611