Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Upratovačka

Stredná odborná škola beauty služieb, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská 1, Košice-Juh
Termín nástupu
4.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
257
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: 833,50 EUR mesačne (brutto).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Ďalšie požiadavky
Pracovná doba: pondelok a piatok od 9:00 – 17:00 hod.


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Termín podania žiadosti: do 16. februára 2024 Adresa: Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice. Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: [email protected]
Termín výberového konania: 22. február 2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1
04011 Košice-Juh
www.sosbeautyke.sk
0556444124,0556424371,055/ 64 24 371
Kontaktná osoba
Mgr. Ingrid Sedláková
0556424371