Predmet

Upratovačka

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 833,50 Eur brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

dôslednosť, precíznosť, dochvíľnosť
samostatnosť, zodpovednosť
vysoké pracovné nasadenie
schopnosť pracovať v tíme
zdravotná spôsobilosť
bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
Pracovný čas: 10:00 - 18:00 hod

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu [email protected] do 19.02.2024.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú osobnostné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice-Juh
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894,055/6436891
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891