Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Lovce 59, Veľké Lovce
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pracovník
-zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, zodpovedný prístup k práci, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť
-Všetky požadované doklady zasielajte:
- e-mailom na adresu: [email protected]
- poštou na adresu: ZŠ s MŠ Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce 59

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Veľké Lovce 59
94142 Veľké Lovce
https://skolavelkelovce.edupage.org/
0356589154
Kontaktná osoba
RNDr. Silvia Tučániová
0356589154