Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Upratovačka

Súkromná materská škola Zdravé dieťa, Košice-Džungľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Severné nábrežie 20, Košice-Džungľa
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
55%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-hygienické minimum
Ďalšie požiadavky
- Udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch školy za účelom ochrany zdravia detí
a zamestnancov
- Vykonávať bežné a veľké upratovanie, vrátane čistenia okien a balkónov
- Denné vykonávať upratovanie a dezinfekciu všetkých priestorov školy a ich príslušenstva
- Starostlivosť o chodníky pred vchodom do materskej školy a popri budove školy
- Denné podávanie stravy a pitného režimu deťom
- Pomáhať pri seba obslužných činnostiach detí
- Vetranie priestorov školy
- Šetrné zaobchádzanie s pridelenými materiálnymi a čistiacimi potrebami
- Spolupodieľanie sa na separovaní odpadu (papiera)
- Plniť ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov riaditeľky školy

Charakteristika: pozitivita, aktívnosť, flefibilita, vnímavosť, ochota

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Zdravé dieťa
Severné nábrežie 20
04001 Košice-Džungľa
0911112561
Kontaktná osoba
Mgr. Petra Ščomaková
0911 112 561