Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Španielsky jazyk
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
15%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa hľadá učiteľa/učiteľku španielčiny na čiastočný úväzok alebo Dohodu o pracovnej činnosti s nástupom v máji 2024 na dobu určitú do konca júna 2024.

Od druhej polovice mája do konca júna je k dispozícii 5 vyučovacích hodín týždenne v dňoch pondelok, streda, štvrtok v ranných hodinách do 10:00.
Od septembra otvárame 50%-ný úväzok.
Kombinácia s anglickým jazykom je výhodou.
Pozícia je vhodná aj pre učiteľov z Ukrajiny, rovnako aj pre čerstvých absolventov, alebo študentov v poslednom ročníku štúdia.

Ak Vás ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis a motivačný list na adresu:
[email protected]

C. S. Lewis Bilingual High School is looking for a part-time Spanish teacher with start in May 2024 for a fixed term until the end of June 2024.

From the second half of May to the end of June, 5 lessons a week are available on Mondays, Wednesdays, Thursdays in the morning time until 10:00.

The combination with the English language is an advantage.
The position is also suitable for teachers from Ukraine, as well as for graduates or students in their last year of study.

If you are interested in the offer, send us your CV and cover letter to the address:
[email protected]

Bilgym

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903