Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jozefa Kronera 25, Martin
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované dokumenty: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list,
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vybraní uchádzači budú na pracovný pohovor pozývaní mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jozefa Kronera 25
03601 Martin
https://zs-kronerovamt.edupage.org/
0434238087,043/4238087, 0911 971 954
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslava Paulovičová
0911971954