Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 2, Košice-Dargovských hrdinov
Termín nástupu
4.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
v zmysle Zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet, Edupage
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019

Ďalšie informácie:

Doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 16. 2. 2024 na adresu: [email protected]
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/ 6 712 526
e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Krosnianska 2
04022 Košice-Dargovských hrdinov
https://zskrosnianska2.edupage.org/
0556712526
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Špilárová
+421915879544