Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola FUTURUM, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moyzesova 5, Košice
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
10
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• motivačný list
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FUTURUM
Moyzesova 5
04001 Košice
www.futurumkosice.sk
0908781264
Kontaktná osoba
PaedDr. Lenka Takáčová
0908781264