Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Bohdanovce nad Trnavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 41/101, Bohdanovce nad Trnavou
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
78
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC (Windows, Office – Word, Excel)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania, odborná prax v školstve vítaná, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky: Podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rámcová náplň práce:
• Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
• Spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu.
• Účtovníctvo.
• Mzdy.
• Odberateľské vzťahy.
• Spracovanie výkazov v oblasti financovania.
• Styk s bankou, bankové operácie.
• Evidencia majetku školy.
• Iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa školy.
Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer – 100% úväzok.
Iné požiadavky:
• Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe.
• Bezúhonnosť.
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Práca s PC (Windows, Office – Word, Excel).
• Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov k nástupu:
• Žiadosť do zamestnania.
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
• Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi.
• Overený doklad o požadovanom vzdelaní.
• Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: [email protected] alebo prípadne poslať poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Hlavná ulica 41/101, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou. Informácie poskytneme na t. č. 033/5529116, 033/5529185.
Dátum podania žiadosti: do 31. 03. 2024 (vrátane)
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 05. 2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná ulica 41/101
91909 Bohdanovce nad Trnavou
https://skolabohdanovce.edupage.org/
0335529116,033/5529116
Kontaktná osoba
Lucia Plaštiaková
0335529116