Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Pliešovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zaježová 5, Pliešovce
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
11
Platové podmienky
od 1150 EUR/mesiac (výška mzdy závisí od počtu odpracovaných rokov, vzdelania a iných faktorov)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zaježovská škola je málotriedna environmentálne-komunitná škola uprostred zaježovských lazov. Poskytuje celostnú výchovu a vzdelávanie deťom v 1. a 2. cykle vzdelávania (1. – 5. ročník ZŠ). Škola kladie dôraz na aktivizujúce metódy vo výučbe, učenie vonku, rovesnícke učenie, rozvoj sociálnych zručností, spolupráce, emocionálnej inteligencie. Výraznou súčasťou školy je aktívne zapojenie rodičov do jej fungovania. Snažíme sa otvorene komunikovať, rozvíjať naše vzťahy a školu zároveň.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- využívanie aktívnych metód vyučovania
- schopnosť viesť 1. – 5. ročník v jednej triede
- flexibilitu
- vysoký stupeň tímovej spolupráce
- tvorivosť a ochotu hľadať netradičné riešenia
- udržať smerovanie a ciele našej školy
- znalosť a dodržiavanie hodnôt CEEV Živica
- pripravenosť na život na lazoch
- výhodou je praktická pracovná skúsenosť vo vekovo zmiešanej skupine detí.

Náplň práce:
Vyučovanie pridelených školských predmetov
Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov
Udržiavanie pozornosti a motivovanie žiakov
Preverovanie vedomostí žiakov
Slovné hodnotenie žiakov (+ slovné vysvedčenia)
Príprava a výroba edukačných pomôcok
Spolupráca pri tvorbe nového ŠkVP, tvorba TVVP
Organizovanie exkurzií, školských výletov a školy v prírode
Spolupráca s rodičmi
Podieľanie sa na chode programov a projektov, do ktorých je škola zapojená
Vykonávanie jednoduchých administratívnych činností súvisiacich s chodom školy (, evidencia dochádzky, pokladňa, komunikácia s účtovníčkou, objednávky tovaru a služieb pre školu...)

Viac o našej škole sa dozviete aj:
Na webe: http://zajezovskaskola.sk/
Na Facebooku: https://www.facebook.com/zajezovskaskola

Ponúkame:
- vysokú podporu rodičov a zriaďovateľa
- finančnú podporu pri ďalšom vzdelávaní /cestovné, platba za kurzy../
- spoluprácu rodičov pri vyučovaní niektorých predmetov
- slobodu a podporu kreatívnym nápadom

Nakoľko zriaďovateľom školy je mimovládna organizácia Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, stanete sa súčasťou našej organizácie a budete mať možnosť zapojiť sa aj do jej iných aktivít.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Zaježová 5
96263 Pliešovce
https://zajezovskaskola.edupage.org/
0917855664
Kontaktná osoba
Zuzana Labašová
+421905954878