Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod brehmi 6/A, Bratislava-Dúbravka
Aprobácia
Chov hospodárskych zvierat, Chov psov, Odborné predmety
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
30%
Počet študentov školy
109
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s programom Word, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou manažment živočíšnej výroby alebo veterinárny lekár. DPŠ je výhodou.
Potrebné doklady:
• doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

V prípade záujmu o danú pozíciu nám, prosím, zašlite Váš životopis mailom na: [email protected]

Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Pod brehmi 6/A
84420 Bratislava-Dúbravka
https://veterinarnaskola.edupage.org/
02/ 645 33 174, 0911 241 357
Kontaktná osoba
ERIKA MELICHOVÁ
0911241357