Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
12.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.2.2024
Rozsah úväzku
45%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru,
• ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, znalosť práce s PC, znalosť práce v Edupage výhodou
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, bezúhonnosť

iné požiadavky
požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 07.02.2024 do 12:00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
https://gymza.edupage.org/
0417637700,041/7637700
Kontaktná osoba
Katarína Kitašová
0417637700