Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pezinská 1, Svätý Jur
Termín nástupu
19.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
122
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (učiteľstvo pre materské školy).
Iné požiadavky:
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti stanovené v § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
- Ukončené adaptačné vzdelávanie výhodou

Ďalšie požiadavky
Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email protected].
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú prizvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Pezinská 1
90021 Svätý Jur
https://mspezinska.edupage.org/
0244971215
Kontaktná osoba
Ľubica Lackovičová
0249202310