Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Ždiar

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ždiar 255, Ždiar
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
169
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, WinPAM; Word Excel; PowerPoint; Office 365; účtovný program IVES je výhodou
Vzdelanie
- stredoškolské ekonomické
- vysokoškolské ekonomické
Ďalšie požiadavky
- spracovanie uzávierok
- tvorba rozpočtu
- spracovanie daňových priznaní
- spracovanie štatistických výkazov
- vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
- verejné obstarávanie (EVO)
- tvorba zmlúv, zverejňovanie faktúr, objednávok
- vypracovávanie smerníc
- sledovanie príjmov a výdavkov
- evidencia majetku
- starostlivosť o hospodársky úsek

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ždiar 255
05955 Ždiar
https://zszdiar.edupage.org/
0524498184
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Andrášová
+421 905 617 967