Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Reedukačné centrum, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bankov 15, Košice-Sever
Termín nástupu
15.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
58
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS OFFICE - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- hlavným poslaním je poskytovať psychologické intervencie žiakom zariadenia, špecifickými metódami spoznávať a hľadať príčiny zlyhávania (viesť individuálne sedenia, terapeutické skupiny ...)
- spolupráca s ostatnými pedagógmi, sociálnym pracovníkom, navrhovať intervenčné postupy, vypracovávať individuálne reedukačné plány dieťaťa, diagnostiky žiaka
- byť spoluúčinný pri odborných vyšetreniach CPPaP
- ochota spolupracovať s policajným zborom, sociálnou kuratelou, odbornými lekármi

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Bankov 15
04031 Košice-Sever
https://zsbankov.edupage.org/
0556337231
Kontaktná osoba
Tibor Palko
0905229181