Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Aprobácia
Technika
Termín nástupu
12.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.2.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
733
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: technika.
Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] do 09.02.2024. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť – THD).
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
https://zshroncova.edupage.org/
0556332189
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
0556332189