Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Materská škola, Košice-Myslava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Za priekopou 57, Košice-Myslava
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Minimálne výučný list v odbore kuchár, cukrár; alebo akreditovaný kurz kuchár.
Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11 Košice
Počet voľných pracovných miest: 1
Pracovné zaradenie:
Kuchárka
Kvalifikačné predpoklady:
Minimálne výučný list v odbore kuchár, cukrár; alebo akreditovaný kurz kuchár.
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výška tarifného platu
851,00 €.
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Nástup do zamestnania: od februára 2024
Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa: Mesto Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Za priekopou 57
04016 Košice-Myslava
www.msmyslava.sk
0556853356,0907900126
Kontaktná osoba
Monika Beregszásziová
0556419900