Predmet

Hospodár/ka

Spojená škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
815
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Hľadáme Administratívnu silu pre školskú jedáleň s možným nástupom ihneď.

Podmienkou je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou vzdelanie ekonomického zamerania. Pokročilá práca s PC.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected]. Pre časovú zaneprázdnenosť budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce a zodpovednosti:

• vykonáva administratívne činnosti a pripravuje podklady pre ekonómku a fin. účtovníka školy
• vykonáva samostatné odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne ŠJ prostredníctvom elektronického informačného systému správy registratúry
• zodpovedá za správnosť nakladania s písomnosťami
• zodpovedá za evidenciu stravníkov, pravidelne ich aktualizuje, prijíma prihlášky a odhlášky na stravovanie, eviduje čipy
• zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
• sleduje hospodárenie a účtovanie na potravinovom účte ŠJ,
• vedie agendu o poskytnutí dotácií v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
• vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov vedúceho Školskej jedálne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Pankúchova 6
85104 Bratislava-Petržalka
www.gympaba.sk
02/62312706
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Peschlová
0262312706