Predmet

Školský logopéd

Súkromné centrum poradenstva a prevencie TENENET, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oravská 3083/4, Senec
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie TENENET poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom, žiakom, študentom v úzkej spolupráci špeciálnych pedagógov, psychológov a logopédov. Prepájaním špeciálno-pedagogických, psychologických, logopedických a fyzioterapeutických intervencií a odborného poradenstva vieme deťom, žiakom a študentom a ich rodičom poskytnúť prvotriednu starostlivosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné centrum poradenstva a prevencie TENENET
Oravská 3083/4
90301 Senec
www.tenenet.sk
0220200217
Kontaktná osoba
Lenka Ilanovska
+421905226952