Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola TatraKUK, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malé Tatry 5A, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
tabuľkové editory, textové editory
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme si kolegyňu, ktorá
- vníma, že práca v škole je tímová práca a každá z nás tvorí dôležitú časť tohto tímu
- hľadá cesty ako napĺňať predstavy o škole/škôlke 21.storočia
- je empatická, tvorivá, ochotná na sebe pracovať, vie dávať a prijímať spätnú väzbu a hľadá priestor na zlepšenie fungovania triedy i celej školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola TatraKUK
Malé Tatry 5A
03401 Ružomberok
tatrakuk.edupage.org
Kontaktná osoba
Gabriela Gromnicová
0902507232