Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Voderady

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štefánikova ulica 155/1, Voderady
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
219
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.296/2022 Z.z., ktorými sa zohľadňujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Špecializácia: učiteľ/ka hry na gitaru

Požadované doklady:
Žiadosť
Životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [ [email protected] ]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Štefánikova ulica 155/1
91942 Voderady
www.zusvoderady.sk
0335590123,0908477401
Kontaktná osoba
Michal Matejčík
0908477401