Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
314
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda, MS Office - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie VŠ II. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pg. a odbor.
zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifik. predpokladoch pg. a odborných zam.
Minimálne maturita z maďarského jazyka.
Výhoda: všeobecnovzdelávací predmet v aprobácii
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas
so spracovaním osobných údajov.
Ďalšie požiadavky: dokonalé ovládanie slovenského jazyka, ovládanie maďarského jazyka, bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
P. Hostinského 3
97901 Rimavská Sobota
https://gymrs.edupage.org/
0475621471,047/5621471
Kontaktná osoba
Miriam Szántóová
0911095669