Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 6, Trnava
Aprobácia
Laboratórne cvičenia, Odborná prax, Odborné predmety
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
595
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point, Office365
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou Laboratórne vyšetrovacie metódy

Potrebné doklady:
• doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné vyhlásenie)
• čestné vyhlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s
uvedením pracoviska
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od
prijatých uchádzačov),
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č.
18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov

V prípade záujmu o danú pozíciu nám, prosím, pošlite Váš životopis mailom na: [email protected]
Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
91792 Trnava
https://szstt.edupage.org/
033/5914133,0335914133
Kontaktná osoba
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
0903724584