Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Lužianky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 1, Lužianky
Termín nástupu
29.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľov v hudobnom odbore - klavír, gitara, spev, hudobná náuka ale aj učiteľa tanca a výtvarného odboru, flexibilný a kreatívny človek, vyučovanie hry na hudobné nástroje - hra na gitare, hra na klavíri, vyučovanie Spevu a hlasovej výchovy a LDO. Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod. Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov, organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod.
Dôsledný, dochvíľný pracovník schopný svoje predpoklady a schopnosti ponúknuť zamestnávateľovi nad rámec svojich základných povinnosti na realizáciu projektov pre deti a mládež, cesta na EP sa prepláca, rozsah práce a región pôsobenia je vždy po dohode so zamestnancom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Sasinkova 1
95141 Lužianky
0948716696,0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693