Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fajgalská cesta 2, Pezinok
Aprobácia
Anglická literatúra, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
• PT 7 – podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v prípade VŠ vzdelania III. stupňa možná zmena na platovú triedu 8).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• VŠ vzdelanie II. stupňa (pedagogické vzdelanie),
• špecializácia anglický jazyk – slovenský jazyk, alebo anglický jazyk – iný cudzí jazyk (podmienkou je štátna skúška z anglického jazyka),
• pedagogická prax min. 3 roky,
• pedagogická spôsobilosť (nie je nevyhnutná, možnosťou získania počas zaradenia na funkcii).
Výhodou je:• Pedagogická spôsobilosť,
• pedagogická prax viac ako 3 roky,
• štátna skúška zo slovenského jazyka.

Ďalšie požiadavky
• Vyučovanie predmetu policajná komunikácia (predmet je zložený z dvoch častí - anglický jazyk a slovenský jazyk) V prípade Slovenského jazyka nadväzuje vzdelávanie na predošle získané vedomosti odbornou registratúrnou administratívou),
• tvorba učebných pomôcok, spracovávanie učebných textov a ďalších materiálov, s cieľom ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese,
• administratívne práce (evidencia a vyhodnocovanie študijných výsledkov študentov a pod.).
• Samostatné odborné vedenie vzdelávacieho procesu,
• metodické schopnosti,
• schopnosť vystupovať pred poslucháčmi (resp. pred väčším počtom osôb),
• flexibilita,
• dobré komunikačné schopnosti,
• pracovné nasadenie,
• ovládanie práce s počítačom: informačný systém SAP, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
Fajgalská cesta 2
Pezinok
https://www.minv.sk/?zameranie-skoly-1
096154 6701
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Valentovičová
0961546702