Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Spojená škola internátna, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat podľa splnenia požadovaných predpokladov ustanovených zákonom č. 138/2019 Z. z. a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a nariadením vlády č. 220/2022 Z. z. - od 1003.- €/mesačne.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet
Vzdelanie
Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) - v príslušnom alebo príbuznom odbore (skupina odborov "spracúvanie dreva" - napr. stolár, čalúnnik), doplňujúce pedagogické štúdium a špeciálnopedagogické štúdium.
Doplňujúce pedagogické štúdium a špeciálnopedagogické štúdium je možné absolvovať aj počas trvania pracovného pomeru.
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy pre učebný odbor spracúvanie dreva - stolárska výroba v strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť majstra odbornej výchovy je v rozsahu 24 hodín týždenne. Ostatné činnosti súvisiace s pracovnou činnosťou je možné vykonávať aj mimo pracoviska.
Majster odbornej výchovy uskutočňuje školský vzdelávací program - vedie odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického cvičenia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola internátna
Dúbravská cesta 1
84524 Bratislava-Karlova Ves
https://oudubba.edupage.org/
02/54793677
Kontaktná osoba
Anna Gabron
0254793677