Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajanského 35, Piešťany
Termín nástupu
2.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
205
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- úplné stredoškolské ekonomického smeru.
Ďalšie požiadavky
- znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe,
- prax v príslušnom odbore,
- práca v účtovníckom programe Korwin výhodou,
- práca s PC (Office, Internet, Word, Exel)
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita.
- schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie,
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť.
Žiadosti zasielajte na mailovú adresu alebo poštou. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Vajanského 35
92101 Piešťany
www.1zsmrspy.edupage.org
0337726092,033 7726092
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Grežová
0337726092