Predmet

Zástupca riaditeľa

Materská škola UniCare, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Polereckého 3, Bratislava
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, sociálne siete
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• prvá atestácia v zmysle § 37 a § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Do našej bilingválnej MŠ a jaslí hľadáme člena/členku vedenia, ktorý/-á sa na vzdelávanie pozerá s víziou rásť spoločne s našimi klientmi.

Má rád/rada prácu s mladými ľuďmi, výzvy a nové dobrodružstvá.

Dokáže vytvárať rešpektujúce prostredie medzi deťmi, kolegami a rodičmi. Je pre nich prirodzeným lídrom tak, aby spoločne s rodičmi vytvorili vzájomne spolupracujúcu komunitu.

Očakávame u uchádzača:
• výborné komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• aktívnu znalosť práce s PC,
• bezúhonnosť v súlade s § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotnú spôsobilosť v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• ovládanie anglického jazyka na úrovni C1,C2
• znalosť platnej legislatívy vrátane aktuálnych zmien (z oblasti školstva a starostlivosti o deti)

Ponúkame motivujúce finančné ohodnotenie. (podľa kvalifikácie a praxe) a možnosť vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

Viac informácii o našej MŠ nájdete tu https://www.facebook.com/UniCareCenter a tu https://www.instagram.com/unicare_centrum/

V prípade záujmu spolu so životopisom pošlite aj motivačný list na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola UniCare
Polereckého 3
85104 Bratislava
www.unicare.sk
0917191388
Kontaktná osoba
Mgr. Ing. K. Drážovská
0917191388