Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola Antona Cígera, Kežmarok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
545
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.296/2022 Z.z.,ktorými sa zohľadňujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Špecializácia: učiteľ/ka klavíra s povinnosťou korepetície
Úväzok: možnosť čiastočného úväzku
Požadované doklady:
žiadosť
životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola Antona Cígera
Hviezdoslavova 12
06001 Kežmarok
0524523023
Kontaktná osoba
Ján Levocký
0524523023