Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Ilava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pivovarská 662/80, Ilava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
367
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel - základy, práca s informačným systémom IZUŠ výhodou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – absolutórium konzervatória, vysokoškolské vzdelanie 1., stupňa, 2. stupňa; vzdelanie v danom študijnom odbore - spev
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca,
životopis,
potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
komunikatívnosť ,zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny vzťah k deťom a k práci

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Pivovarská 662/80
01901 Ilava
www.zusilava.sk
0948389122
Kontaktná osoba
Monika Bagínová,DiS.art.
0948389122