Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bachova 4, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
446
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
82103 Bratislava-Ružinov
https://vdp.edupage.org/
0243427453,0243425376,02/43427453
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Tehlárová
0911235664