Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Podkonice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podkonice 284, Podkonice
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.4.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
25
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
v zmysle zákona číslo 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVAŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedag. a odborných zamestnancoch č. 173/2023 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Podkonice 284
97613 Podkonice
https://zspodkonice.edupage.org/
0484196849,0917151683
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Petríková
0917151683