Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Šelpice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šelpice 286, Šelpice
Termín nástupu
19.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zastupovanie počas PN
začínajúci PZ, samostatný PZ, dôchodca
Ponúkame:
- prácu v malom a priateľskom kolektíve
- vzájomný rešpekt, porozumenie a ocenenie
- stravu v školskej jedálni

Oceníme spoluprácu s kolegyňou ktorá:
- má pozitívny vzťah k deťom
- je tolerantná a kreatívna
- bude sa spolupodieľať sa na aktivitách materskej školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Šelpice 286
91909 Šelpice
www.selpice.eu
-,0903677755
Kontaktná osoba
Mgr. Michaela Dlábiková
0903779180