Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art, Huncovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 231, Huncovce
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• SŠ / VŠ vzdelanie v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na hudobné umenie, estetiku, alebo hudobno dramatický odbor,
• príležitosť aj pre kandidáta bez praxe,
• podmienkou je aktívna vodičská prax ,
• užívateľská znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
• časová flexibilita.
• Spoľahlivý, hodnotovo založený a zodpovedný kandidát s príjemným vystupovaním, ktorý vníma svoju prácu ako poslanie a má úprimný vzťah ku svojej profesii a ku deťom.

Náplň práce:
• Vyučovanie žiakov v hudobnom odbore gitara a klávesy v podmienkach súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá funguje formou elokovaných pracovísk v regióne Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa, t.j. :
• výkon práce podľa rozvrhu na jednotlivých pridelených elokovaných pracoviskách,
• uplatňovanie hravých metód vzdelávania s cieľom motivovať deti a prehlbovať tak ich teoretické a praktické vedomosti,
• príprava, vedenie a archivácia pedagogickej dokumentácie, zúčastňovanie sa porád,
• príprava žiakov na vystúpenia a súťaže,
• organizovanie workshopov,
• Súčasťou náplne práce je šoférovanie pri dochádzke na jednotlivé školy.

VÝHODY/ PONUKA :
• Príležitosť pre sebarealizáciu vo vyštudovanom odbore, .
• podpora vzdelávania a autorskej umeleckej činnosti,
• talentový coaching – Gallup
• priateľská a osobnejšia atmosféra,
• príspevok na dochádzanie,
• mzdové benefity podľa výkonu,
• kvalitné materiálne podmienky na prácu (služobný IPad) , elektornické vedenie dokumentácie,
• časová flexibilita.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art
Školská 231
05992 Huncovce
0915345909
Kontaktná osoba
Lujza Kucekova
+421905245109