Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 215, Sučany
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
451
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.
Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, internet
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - telesná a športová výchova. Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
03852 Sučany
https://gbas.edupage.org/
0434293474,0434293086
Kontaktná osoba
Veronika Ondrlová
0911348424